فصل دوم ورد ۲۰۱۳

فصل دوم ورد ۲۰۱۳ و سرفصل های مربوط به آن عبارتند از: کار با متن – تنظیم پاراگراف ها – ایجاد Tab – ایجاد لیست های شماره دار و نشانه دار در پاراگراف ها – ایجاد کادر و سایه در متن –  سبک مختلف فرمت (Styles) – جستجو-جایگزینی و حرکت در متن.

کار با متن از مهمترین عناوین در فصل دوم ورد

تنظیم قلم های تایپی :

پس از تایپ متن جهت ویرایش آن متن را انتخاب و از طریق ریبون Home گروه Font می‌توان از ابزارهای مربوطه استفاده نمود اما برای تنظیمات بیشتر متن از ریبون Home از مربع گوشه جعبه فونت وارد پنجره فونت شده یا کلید (Ctrl + 10 ) را بزنید.

فصل دوم ورد

برای فرمت قلم هایی که در متن استفاده می شود پنج مقوله را بررسی می‌کنیم :

نوع قلم (Type) – سبک یا حالت قلم (Style) – اندازه قلم (Size) رنگ قلم (Color) جلوه های قلم (Effects) :

بررسی Font در فصل دوم ورد:

۱ – Complex scripts: تنظیم نوع قلم سبک و اندازه قلم در متن فارسی

۲ –  Latin text: تنظیم نوع قلم سبک و اندازه قلم در متن لاتین

۳ – All text: رنگ متن اسکل زیر خط رنگ زیر خط برای تمامی متن انگلیسی و فارسی در این قسمت مشخص می شود

۴ – Effects:  استفاده از جلوه های ویژه در متن است

فصل دوم ورد

◾ Double strikethrough و Strikethrough برای خط کشیدن روی متن.

◾ Subscript وSuperscript اندیس ساز بالا و پایین.

◾ All Caps و Small caps جهت بزرگ کردن حروف لاتین.

◾ Hidden جهت مخفی کردن متن یا عبارتی در فایل.


تذکرات مهم در Word:

⇐ تذکر ۱: برای بازگرداندن عبارت مخفی شده همه متن را انتخاب کنید و گزینه Hidden را در پنجره Font غیر فعال کنید.

⇐ تذکر ۲: برای بزرگ یا کوچک کردن سایز متن به اندازه های دلخواه کافی است پس از انتخاب آن از کلیدهای چ+Ctrl و ج+Ctrl استفاده کنید.

⇐ تذکر ۳: برای تایپ اندیس و توان از دو کلید X۲ و X۲ واقع در نوار Format یا از کلید  – + Ctrl برای تایپ اندیس و از کلید – + Ctrl + shift برای تایپ توان و بلافاصله بعد از این موقعیت خارج شوید یعنی همین کلیدها را دوباره تکرار کنید.

⇐ تذکر ۴: کلید Default برای تعیین قلم پیش فرض در متن است بطوریکه کلیه فایل های ایجاد شده با این تنظیمات ایجاد و تایپ می شود.

⇐ تذکر ۵: با دکمه Set as default می‌توانید فرمت های قلم را به عنوان پیش فرض فایل قرار دهید.


بررسی سربرگ Advanced در فصل دوم ورد:

Character spacing : تنظیم فاصله بین کاراکترها از نظر فشردگی و و کشیدگی می باشد
Scale – 1: تغییر کشیدگی و فشردگی متن به صورت درصدی( بالای ۱۰۰% کشیده تر و کمتر از ۱۰۰% فشرده تر)

Spacing – 2: فاصله بین حروف متن است که می تواند در حالت عادی (Normal) ، کشیده تر (Expanded) ، فشرده تر (Condenses) در قسمت by می توان این اندازه ها را بیشتر و کمتر کرد.( pt واحد نقطه یا point)

۳ – position: موقعیت متن نسبت به خط کرسی است که یا روی وسط (Normal) ، بالاتر (Raised) , پایین تر(Lowered).

فصل دوم ورد

☝️ نکته ای در مورد متون انگلیسی:

تبدیل حروف بزرگ به حروف کوچک یا برعکس پس از انتخاب عبارت گزینه Chang case از منوی Font را اجرا و حالت مورد نظر را انتخاب کنید.(هر حرف با نگه داشتن Shift بزرگ می شود.)

☝️نکته ای در مورد کپی یا حذف فرمت:

برای انتقال فرمت به بقیه متن ها از ابزار Format Painter می توان استفاده کرد و برای حذف فرمت از ابزار Clear Formatting می توان استفاده کرد.

تنظیم پاراگراف ها در Word:

مبحث مهم تنظیم پاراگراف ها در فصل دوم ورد برای مشخص کردن تورفتگی ابتدا و انتهای سطرهای یک پاراگراف ، فاصله بین خطوط ، جلوگیری از شکسته شدن یک پاراگراف است.

برای تنظیم کافیست نقطه درج را در پاراگراف مورد نظر قرار داده ، از ریبون Home گزینه Paragraph را اجرا کنید پنجره ای اجرا می شود که شامل دو سر برگ به شرح زیر است:

♦ Indents and Spacing (تورفتگی ها و فاصله ها)

۱- General : تراز و جهت متن را در این قسمت تنظیم کنید.چهار نوع تراز وجود دارد:

تراز از راست (راست چین) ، تراز از چپ (چپ چین) ، تراز از وسط (وسط چین)  ، که البته به جهت قلم بستگی دارد و در نهایت تراز از دو طرف به جهت اینکه ابتداها و انتهاهای تمام عبارات زیر هم قرار گیرد (Justify).

کلیدهای میانبر تراز به شرح زیر است:

تراز راست Align Right Ctrl+R
تراز چپ Align Left Ctrl+L
تراز وسط Align Center Ctrl+E 
تراز دو طرف Justify Ctrl+J 

فصل دوم ورد
Indentation : تنظیم تورفتگی خطوط پاراگراف از لبه خط کش افقی است. تو رفتگی بعد (After text) و قبل (Before text) منظور تورفتگی از سمت چپ یا راست می باشد که باز بستگی به جهت قلم دارد.

(این عمل را می توان با درگ کردن علایم موجود برروی خط کش افقی نیز انجام داد.)

۲- Spacing: فاصله بین پاراگراف مورد نظر با پاراگراف قبلی و بعدی است مقدار عددی که بر اساس نقطه (pt) است در قسمت After و Before وارد کنید و در بخش Line spacing فاصله بین خطوط پاراگراف را تنظیم کنید.

♦ Line and page Breaks (شکستن خط و صفحه)

۱- Window/orphan control: با فعال کردن این گزینه سطر اول یا آخر یک پاراگراف نمی تواند به تنهایی در یک صفحه قرار گیرد.

۲- Keepingwith next: پاراگراف انتخابی و بعدی را در یک صفحه قرار می دهد.

۳- Keep lines together: تمام سطرهای پاراگراف انتخابی در یک صفحه باقی می ماند.

۴- Page break before: از نقطه ای که مکان نما قرار دارد به صفحه بعد منتقل می شود.

۵- Suppress: برای حفظ تعداد خطوط پاراگراف است.

۶- Dont hyphenate: از شکسته شدن کلمات ترکیبی جلو گیری می کند.


آشنایی با ایجاد Tab در فصل دوم ورد:

Tab کلید پرش است و بطور پیش فرض به اندازه نیم اینچ یا معادل۱،۲۷ سانتیمتر پرش می کند ، در صورتی که بخواهید اندازه ها را به طور دلخواه تنظیم کنید ، از منوی Paragraph گزینه Tabsرا انتخاب کنید.

سپس عدد مورد نظر را در کادر Tab stop position وارد کرده و پس از انتخاب Alignment آن را Set کنید.

بعد از انتخاب تمام Tab های مورد نظر Ok کرده و روی خط کشی افقی tab های ایجاد شده را مشاهده کنید . با زدن کلید Tab از صفحه کلید نشانگر در نقطه مورد نظر قرار می گیرد.

استفاده از Leader در این پنجره برای Tab مورد نظر بین دو فاصله خط چین افقی درج می گردد.

☝️چند نکته:

۱- تمامیtabها را در یک سطر پشت سر هم Set ودر نهایت Ok کنید.

۲- پس از اتمام تایپ متن به پنجره Tabs برگشته وClearAll را اجرا کنید یا علائم Tabبرروی خط کش افقی به داخل صفحه Drag کنید.

۳- از محل تقاطع خط کش افقی و عمودی برای ایجاد Tab می توان استفاده کرد.

فصل دوم ورد


ایجاد لیست های شماره دار و نشانه دار در پاراگراف ها:

در بخش لیست های شماره دار در فصل دوم ورد ، در صورتیکه بخواهیم ابتدای هر پاراگراف نشانه و یا علامت شکل دار (Bullet) و یا شماره (Numbering) قرار گیرد

از گزینه مربوطه واقع در ریبون Home استفاده کنید و با هر بار زدن Enter به صورت خودکار عدد یا علامت بعدی در ابتدای پاراگراف درج می شود.

☝️نکته:جهت متن فارسی یا لاتین در Word جهت قلم رعایت گردد.

در صورتیکه علامت ها یا شماره های موجود مورد نظر موجود نبود می توان با استفاده از گزینه Define new bullet به پنجره زیر وارد شد.

از طریق کلید symbol بولت های بیشتر و از کلید Picture می توان به تصاویر دسترسی پیدا کرد ، در ضمن می توان قلم و تراز بولت ها را نیز تعیین نمود.

فصل دوم ورد

برای ویرایش لیست های شماره دار نیز مشابه بخش قبل از کلید Define New Number Format استفاده کنید.

جهت چند سطحی کردن علامت گذاری یا شماره گذاری (ایجادLevel) به ترتیب زیر عمل کنید:
رفتن به سطح بعد ، پس از زدن اینتر کلید Tabو برای برگشت به سطح قبلی ، پس از زدن اینتر از کلید Tab+shift استفاده کنید.

مثال:

Microsoft office⇒

Word

Excel

در صورتیکه بخواهید در شماره گذاری ترتیب شماره ها بر اساس شماره بندی باشد (مثال:۱_۱و۱_۲ و….) از گزینه Multilevel استفاده کنید.


ایجاد کادر و سایه در متن آموزش زیباسازی متون در فصل دوم ورد:

برای ایجاد کادر برای پاراگراف ها ، متن ها و صفحه ها در فصل دوم ورد از ریبون HOME در قسمت Paragraph گزینه ی Border and shading را اجرا کنید و در پنجره باز شده را به ترتیب زیر انجام دهید.

فصل دوم ورد
♦Borders : ایجاد کادر برای پاراگراف و متن در Word.

۱) Setting:حالت های مختلف کادر(جعبه ای ، سایه دار ، سه بعدی و دلخواه)

۲) Style:انواع حالت های خط

۳) Color:رنگ خط

۴) Width:پهنای خط

۵) Custom:کادرهای سفارشی می توان ایجاد کرد

۶) Apply to:در این قسمت مشخص می کنیم که کادر فقط دور متن باشد یا به صورت کامل(پاراگراف) قرار گیرد.(متن باید انتخاب شود)

مثال: Microsoft word کادر فقط برای متن Word است.

♦Page border: ایجاد کادر در اطراف صفحات است و تنظیماتی مشابه به بخش قبل دارد. بخش Art برای ایجاد کادرهای تزئینی است.(در قسمتApply to می توان حالت های مختلف را بررسی کرد.)

♦Shading: برای رنگ آمیزی داخل کادر و جلوه های مختلف سایه زدن متن استفاده می شود. (Fillرنگ زمینه و Patternجهت جلوه های مختلف)

☝️نکته:

⇐ با استفاده از کلید Option فاصله متن را از لبه های کادر تنظیم می کنیم.

⇐ با جا به جا کردن علائم موجود بر روی خط کش افقی می توان اندازه کادر را تغییر داد.


یادگیری  استفاده از سبک مختلف فرمت (Styles) در فصل دوم ورد

در این قسمت از فصل دوم ورد سبک ها ، فرمت های آماده برنامه Word هستند که می توان در مواقع مختلف و بخصوص عناوین از آنها استفاده کرد.

این سبک ها به طور پیش فرض شامل Heading 9 (سرعنوان) می باشد که هرکدام سایز فونت مختلف دارد.

در صورتی که بخواهید یک سبک بصورت دلخواه ایجاد کنید در Word ، کافیست از گزینه Create a Style وارد یک پنجره شده و بعد از وارد کردن نام دلخواه در قسمت Name کلید Modify را بزنید ، وارد پنجره دیگری می شوید ، با دادن فرمت های دلخواه در قسمت Formatting دکمه Ok را بزنید.

فصل دوم ورد
نام سبک ساخته شده در لیست نام ها قرار خواهد گرفت.


آشنایی با شیوه جستجو – جایگزینی و حرکت در متن:

مبحث مهم دیگری که در فصل دوم ورد یافتن عبارتی در متن است و کافیست گزینه Find را از قسمت Editing در ریبون Home انتخاب کنید.

یا (Ctrl+F) پنجره Navigation باز می گردد و تمام عباراتی که آن کلمه را شامل می شود نمایش می دهد و همچنین همه آنها در متن Highlight می گردند.

فصل دوم ورد
بطور مثال: کلمه Word

در صورتی که Find\Advanced find را انتخاب کنید پنجره زیر باز می گردد.

فصل دوم ورد
برای جایگزین کردن یک عبارت با عبارت دیگر ، از گزینه Ctrl+H) Replace) و یا حرکت نقطه درج از گزینه ی Ctrl+G) Go to) استفاده کنید.

در پنجره باز شده تنظیم مورد نظر را انجام دهید گزینه Find برای یافتن کلمه یا عبارتی ، گزینه Replace برای جایگزین کردن و گزینه Go to برای رفتن به قسمت خاصی از فایل استفاده می شود.

به عنوان مثال: در شکل فوق در قسمت Find what متن مورد جستجو (Word) و در قسمت جایگزینی Replace With متن مورد جایگزین (Excel) را تایپ نموده و با کلیدهای موجود عمل مورد نظر را انجام دهید.

نتیجه گیری

فصل دوم ورد از مهمترین بخش های نرم افزار ورد می باشد و برای آشنایی بهتر با این فصل لطفا پیش نیاز آن یعنی فصل اول ورد را در همین سایت مطالعه کنید.

در آموزش فصل دوم ورد سعی شد تمامی مطالب مربوط به زیباسازی متن و ویرایش آن که کمک زیادی به شما در ارائه مطالب و پایان نامه هایتان می کند ، ارائه شد.


مشاهده نسخه Pdf : آموزش فصل دوم ورد ۲۰۱۳ 


فصل اول ورد فصل سوم ورد فصل چهارم ورد
فصل اول ورد ۲۰۱۳ فصل سوم ورد ۲۰۱۳ فصل چهارم ورد ۲۰۱۳
1158 بازدید