فصل سوم ورد ۲۰۱۳

فصل سوم ورد ۲۰۱۳ ، ارایه ای دیگر از تیم آموزش بوکاموز برای علاقه مندان سریالی آموزش های سایت ما.موارد مطروحه در این فصل عبارتند از:

ایجاد جدول – آشنایی با کلیدهای ریبون ابزار جدول – تایپ روزنامه ای

قبل از شروع آموزش به شما پیشنهاد میکنیم برای فراگیری بهتر این فصل ، فصل اول ورد و فصل دوم ورد ۲۰۱۳ را در همین سایت مطالعه کنید.


ترسیم جدول ، اولین مبحث مهم در فصل سوم ورد :

قبل از رسم جدول ابتدا باید با اجزای جدول آشنا شوید: جدول کادری است که شامل تقسیمات عمودی به نام ستون (column) و تقسیمات افقی به نام ردیف (Row) می باشد و از ترکیب هر ستون با یک ردیف یک سلول (Cell) ایجاد می گردد.

در فصل سوم ورد برای ایجاد جدول با توجه به ابعاد جدول به دو روش زیر عمل می کنند:

روش(۱): نقطه درج را در موقعیت مورد نظر قرار داده و سپس از ریبون INSERT گروه Tables گزینه ی Insert Table استفاده کنید.

 

در پنجره باز شده تعداد ستون ها و تعداد ردیف ها را وارد کرده جدولی با خانه های هم اندازه در نقطه مورد نظر درج می شود و یا از کلید Insert table به شکل انتخاب خانه های جدول از طریق Drag کردن استفاده کنید.

روش(۲): استفاده از گزینه Draw table در منوی Table که در این صورت موس شبیه مداد شده و جدول در هر نقطه ای در صفحه با اندازه های کاملا دستی ترسیم می شود.

بعد از رسم جدول در ورد بلافاصله ریبون مربوطه به نام TABLE TOOLS فعال می گردد که شامل دو سربرگ ، DESIGN وLAYOUT می باشد.

☝️نکات ویرایشی در مورد جدول مهمترین مبحث فصل سوم ورد:

۱) بعد از رسم جدول در ورد گیره هایی در بالا و پاین ظاهر می شود (حتی اگر خطوط جدول قابل رویت نباشد) گیره بالایی جهت جابجایی جدول و گیره پایینی برای تغییر اندازه جدول استفاده می شوند.

۲) برای حرکت در خانه های جدول از کلید Tabصفحه کلید یا کلیدهای چهار جهته استفاده کنید . اجرای کلید Tab در آخرین خانه یک جدول یک سطر خالی اضافه می کند.

۳) برای تغییر اندازه دستی سطر یا ستون کافی است بین سطر یا ستون قرار گرفته و پس از تغییر نشانگر موس آن را درگ کنید.

۴) برای انتخاب بخش های مختلف یک جدول در ورد نقطه درج را در موقعیت مورد نظر قرار داده از گزینه Select که در منوی Table قرار دارد استفاده کنید.

( یا از روش کلیک استفاده کنید با قرار گرفتن بالای ستون شکل موس به ⬇️ و قرارگرفتن کنار ردیف به شکل ↗️ در می آید)

۵) کلید Delete از صفحه کلید محتویات خانه های جدول را پاک می کند برای حذف بخش های مختلف یک جدول در ورد مانند حذف سطر ، ستون ، خود جدول نقطه درج را در موقعیت مورد نظر قرار داده از گزینه Delete در منوی Table استفاده کنید.


آشنایی با کلیدهای ریبون ابزار جدول در ورد:

۱) DESIGN: شامل ابزارهایی جهت فرمت جدول می باشد.

  1. Line style: تغییر شکل خطوط جدول است.
  2. Line weight: تغییر ضخامت خطوط.
  3. Border color: رنگ خطوط.
  4. Border: برای تغییر شکل خطوط کادر سلول.
  5. Shading: برای رنگ آمیزی و سایه زدن به سلول های انتخابی است.
  6. Table style: فرمت ها و قالب های آماده برنامه جهت جدول.

۲) LAYOUT: شامل ابزارهایی جهت ، تغییرات در ساختار جدول می باشد.

  1. Table: شامل گزینه های انتخاب ، نمایش خطوط راهنما ، و خصوصیات جدول.(اجرای گزینه Table properties پنجره ای باز می شود که در آن خصوصیات و اندازه های جدول به صورت دقیق می توان تنظیم کرد) می باشد.
  2. Draw table: برای ترسیم خطوط اضافی در جدول است.
  3. Eraser : خطوط اضافی جدول را پاک می کند.
  4. Row & Columns: شامل حذف (Delete) و اضافه کردن سلولها و یا حذف آنها پنجره ای مشابه زیر باز می گردد.

Merag .e شامل:

۱. Merge Cells: برای ادغام کردن خانه های مجاور هم که می بایست انتخاب شده باشند.
۲. Spilt sells: برای تقسیم سلولی است که نقطه درج در آن قرار دارد.
۳. Spilt table: برای تقسیم جدول از ردیف انتخاب شده به بالا می باشد.

Cell size .f: شامل تغییر اندازه ستون و ردیف و یا مناسب کردن به صورت اتوماتیک می باشد.

Alignment .g: شامل ترازبندی کردن متن در سلول ها جدول و تغییر حالت قرار گرفتن متن (عمودی ، افقی Text Direction )و همچنین تنظیم حاشیه های متن داخل سلول می باشد.

Data .h: شامل مرتب کردن اطلاعات داخل جدول به صورت صعودی ( Ascending) و نزولی (Descending) و تکرار ردیف اول جدول در ادامه جدول در صفحات بعد (Repeat Header Rows) .

همچنین تبدیل کردن متن های داخل جدول به متن بدون جدول(Convert to Text) می باشد. (چنانچه بخواهید متنی را در ورد به جدول تبدیل کنید متن را انتخاب کرده و گزینه Text to Table را اجرا کنید.)

☝️ به نکات مهم زیر مربوط به جدول در فصل سوم ورد توجه کنید:

۱) معمولا اطلاعات ردیف اول (سر ستون) جدول که اطلاعات ثابتی هستند را فیلد و اطلاعاتی که در بقیه ردیف ها در فضای فیلدها پر می شوند و مربوط به یک مورد می باشند را رکورد می گوییم و به طور پیش فرض مرتب گردن بر اساس فیلدهای انتخابی می باشد.

۲) در مرتب کردن در صورتی که اطلاعات رکوردی مشابه وجود داشته باشد در پنجره Sort از گزینه Header ROW استفاده کرد و سطح مرتب کردن فیلدها را مشخص کنید.


تایپ روزنامه ای ، عنوان مهم در فصل سوم ورد :

ایجاد ستون در متن و نوشتن عبارت در ستون های مختلف را تایپ روزنامه ای می گوییم.

برای ایجاد آن در ورد ، نقطه درج را ابتدای سطر مورد نظر قرار داده از منوی Page layout گزینه Columns را اجرا کنید.

برای تنظیمات از گزینه more Columns موارد زیر را به ترتیب زیر پنجره باز شده انجام دهید.

فصل سوم ورد

۱) Presets: با توجه به ابعاد کاغذ و اندازه Font تعداد ستون ها را در این قسمت تعیین کنید.
۲) Width and spacing: برای تنظیم پهنای ستون ها و فاصله بین آنهاست چنانچه گزینه Equal در این قسمت فعال باشد ستون ها هم اندازه و هم فاصله خواهند بود.
۳) Right-to-left: ترتیب پر شدن ستون را از راست به چپ تنظیم می کند.
۴) Line between: بین ستون های ایجاد شده یک خط ساده عمودی درج می کند.
۵)Apply to: این گزینه به طور پیش فرض گزینه whole document (کل فایل) فعال می باشد.

ولی در صورتی که بخواهیم از نقطه خاصی از صفحه حالت چند ستونی ایجاد شود گزینه This Point forward را انتخاب تا ایجاد ستون متن های قبلی را تغییر ندهد.

☝️نکته:
برای رفتن به ستون دیگر بدون پر کردن ستون از همان منو گزینه Break و سپس Column break استفاده کنید.

نتیجه گیری

در فصل سوم ورد مانند فصل های گذشته سعی کردیم مطالب را بصورت دسته بندی و اهمیت آنها برای شما بیاوریم.

فصل سوم ورد را به این دلیل حائض اهمیت می دانیم که در عرصه کاری به شما کمک زیادی می کند، البته به نوع فعالیت کاری شما بستگی دارد.


مشاهده نسخه Pdf : آموزش فصل سوم ورد ۲۰۱۳


فصل اول ورد فصل دوم ورد فصل چهارم ورد
فصل اول ورد ۲۰۱۳ فصل دوم ورد ۲۰۱۳ فصل چهارم ورد ۲۰۱۳
344 بازدید