فصل پنجم ورد ۲۰۱۳

فصل پنجم ورد ۲۰۱۳ با موضوعات صفحه آرایی و تنظیم صفحه و چاپ آغاز شد و ما مفتخریم با سری آموزش های ورد برای شما مطلب می نویسیم و آموزش ورد را با این فصل بطور کامل به پایان می رسانیم. فهرست موارد مهم مطروحه در فصل پنجم ورد عبارتند از:

صفحه آرایی تنظیم صفحه و چاپ
سرصفحه و پاصفحه تنظیم صفحه
بخش بندی کردن فایل پیش نمایش چاپ
درج متن به وسیله خودکار تصحیح چاپ
غلط گیر املائی و گرامری  

 

(Header &footer)

به عبارت های ثابتی که در بالا و پایین یا اطراف صفحات درج می شوند و در همه صفحات تکرار می شوند ، مانند : شماره صفحه ، عنوان متن و … را سر صفحه یا پا صفحه می گوییم.

برای ایجاد این متن ها کافی است در هر صفحه ای از متن که هستید ، از منوی Insert گزینه Header یا Footer را اجرا کنید.

در این صورت متن اصلی غیر فعال شده و در محیط سر صفحه و یا پا صفحه قرار می گیرید و ریبون مربوطه آن فعال می گردد که شامل نوار Design می باشد و شامل ابزارهایی جهت درج و تغییر در سر صفحه و پا صفحه می باشد ، البته تمامی ابزارها و تنظیمات گفته شده در متن عادی برای سر صفحه و پا صفحه قابل استفاده است.

در ابتدا که یکی از حالت های موجود در منوی Header یا Footer را انتخاب کنید بر اساس انتخاب محل درج تاریخ یا شماره صفحه را می دهد ولی می توان حالت Blank را انتخاب کرده.

سپس از نوار مربوطه تاریخ و ساعت و یا شماره صفحه را انتخاب کرد و یا می توان از گرافیک هم استفاده نمود . برای خارج شدن از حالت سر صفحه و پا صفحه در متن اصلی دو بار کلیک کنید یا Close را بزنید.

فصل پنجم ورد

Header & Footer

شامل تغییرات در Header و Footer است و همچنین دارای گزینه Page Number می باشد که برای زمانیست که فقط شماره صفحه خواسته باشیم.

(از گزینه Format page number می توان فرمت عدد را تغییر داد.)

》 Insert

شامل اضافه کردن مواردی به سر صفحه و پا صفحه است.

》 Navigation

برای سوئیچ کردن بین سر صفحه و پا صفحه است.

دو حالت خاص می توان در سر صفحه و پا صفحه ایجاد کرد :

الف) سر صفحه و پا صفحه ، صفحه اول با بقیه صفحات متفاوت می باشد ، کافیست گزینه Different first page را در ریبون مربوطه فعال کنید.
فصل پنجم ورد

ب) سر صفحه و پا صفحه صفحات زوج و فرد با هم متفاوت باشد کافیست گزینه Different odd and seven را فعال کنید.

 


فصل پنجم ورد

برای تغییر اندازه فاصله سر صفحه و پاصفحه از لبه کاغذ از قسمت Poison مقدار را تعیین کنید.

☝️ نکته :
۱. در صورتی که بخش بندی کنید ، می توان در هر بخش سر صفحه و پا صفحه های متفاوت داشته باشید می بایستی گزینه Link to previous غیر فعال باشد.

ابتدا جهت ایجاد بخش از ریبون PAGE LAYOUT گزینه Breaks و سپس گزینه Section Breaks را انتخاب کنید ، چهار حالت برای ایجاد بخش وجود دارد.

۱) ایجاد بخش و شروع بخش از صفحه بعد.

۲)ایجاد بخش و شروع بخش از همان صفحه.

۳)ایجاد بخش و شروع بخش از صفحه زوج بعدی.

۴) ایجاد بخش و شروع بخش از صفحه فرد بعدی.

پاورقی(Footnote)

توضیحات اضافه یا ارجاع به متن یا آدرسی درباره یک جمله یا کلمه که معمولا در انتهای صفحه می آید را پاورقی می گوییم.

》توضیحات انتهایی (Endnote)

متن ها یا عبارت هایی که توضیحی یا ارجاعی داشته باشد ، به طور معمول در انتهای بخش یا کتاب آورده می شود.

برای ایجاد Footnote یا Endnote نقطه درج را پس از عبارت یا کلمه مورد نظر قرار داده از منوی REFERENCE و سپس گزینه ی مربوطه را کلیک کنید ، یک شماره در انتهای صفحه برای Footnote و یا در آخرین صفحه برای Endnote ایجاد می شود که می توانید متن مورد نظر را وارد کنید.

جهت تغییرات خاص می توانید مربع گوشه ی منو را بزنید ، پنجره ای به شرح زیر باز می شود:

فصل پنجم ورد

》 Location

موقعیت توضیح عبارت یا محل پاورقی است که می تواند به صورت پاورقی در همین صفحه Fontenot و یا بعد از متن باشد. به صورت فهرست ضمائم در انتهای متن یا بخش (Endnote) باشد.

》 Format

نحوه مشخص کردن عبارت توضیح دار است که از سیستم عددگذاری یا نمادها می توان استفاده کرد که در نهایت بر روی کلید Insert کلیک کنید. در این قسمت می توان از سیمبل هم استفاده کرد.

در قسمت Numbering می توان ترتیب شماره ها به شکل ادامه دار انجام داد یا اینکه در هر صفحه سا بخش جدید از ابتدا شروع کردد.

کلید Convert جهت تبدیل Footnote به Endnote و برعکس می باشد.

در متونی که عبارات تکراری دارند کافی است کلید میان بر برای عبارت مورد نظر ایجاد کرده تا با تایپ آن کل عبارت در متن قرار گیرد ، این متن را یک بار ایجاد و در کلیه فایل های Word قابل استفاده خواهند بود ، متون خودکار را (Auto correct) می گویند.

برای ایجاد آن کافی است، از ریبون File وارد Word option شده و در قسمت Proofing گزینه ی Auto correct option را اجرا کرده در پنجره باز شده در بخش Replace عبارت میان بر و در بخش With عبارت کامل وارد و سپس بر روی کلید Add کلیک کنید.

جهت تصحیح و غلط گیری املائی و گرامری متن ها انگلیسی می توان از ریبون Review گزینه & Spelling Grammar یا کلید میانبر F7 استفاده کرد ، به این صورت برنامه کلماتی که غلط املایی دارند را با رنگ قرمز و گرامری را با رنگ سبز نمایش میدهد.

(قبل از باز شدن این صفحه به صورت زیر خط موج دار نمایش می دهد.)

فصل پنجم ورد

توضیح ایجاد تصویر یا متن به صورت پس زمینه در فصل پنجم ورد

برای این کار ابتدا وارد ریبون Desien شده و سپس از ابزار Watermark Custom را انتخاب کنید.

فصل پنجم ورد

از پنجره باز شده گزینه های Picture Watermark جهت قرار دادن تصویر برای پس زمینه و یا Text Watermark برای قرار دادن متن به عنوان پس زمینه ، را انتخاب و قابلیت های داده شده را می توان به طور دلخواه تغییر داد.

فرمت سندها از سبک های آماده برنامه

برای این کار کافیست از ریبون Desien وارد گروه Document Formatting شوید و از طرح ها و سبک های موجود و پیش فرض برنامه استفاده کنید.

تنظیم صفحه و چاپ در فصل پنجم ورد

قبل از چاپ صفحات ابتدا می بایستی صفحات را از نظر ابعاد کاغذ حاشیه ها و غیره تنظیم نمود برای این کار از منوی Page layout گزینه Page setup استفاده کنید.

پنجره ای به شرح زیر باز می شود:

فصل پنجم ورد

۱) Margins : تنظیم حاشیه ها یا فاصله متن از لبه افقی و عمودی است که به ترتیب حاشیه های بالا و پائین و چپ و راست کاغذ می باشد .

چنانچه متن مورد نظر پس از چاپ داخل (فنر ، شیرازه و غیره …) قرار گیرد در بخش Gutter اندازه فنر و شیرازه و موقعیت آنرا تنظیم کنید.

۲) Orientation : جهت کاغذ که می تواند عمودی (ایستاده) یا Portrait یا افقی (خوابیده) یا landscape باشد.

۳) Page : نحوه قرارگیری صفحات در کنار هم است . برای مثال متقارن کردن حاشیه ها ( برای زمانی که صفحه دو رو باشد و حاشیه ی چپ و راست یکسان نباشند گزینه Multiple را انتخاب کنید ) یا استفاده از فرم کتابی برای متن.

۴) Apply to : برای این که تنظیمات برای کل فایل (Whole Document) انجام گردد یا صفحه خاص (This point forward) یا بخش خاصی (This section) است.

Paper

ابعاد کاغذ در این قسمت تنظیم می شود. در قسمت Paper Size می توان نوع کاغذ را انتخاب کرد و یا از گزینه Custom size طول و عرض کاغذ را تعیین کرد.

Layout

۱) Section starts : شروع هر بخش و جهت آن را در این قسمت تنظیم کنید.

۲) Header and footer : برای ایجاد سر صفحه و پا صفحه متفاوت زوج و فرد است حتی می توان برای صفحه اول سر صفحه و پا صفحه جداگانه در نظر گرفت. (پیشتر در تنظیمات سر صفحه و پا صفحه گفته شده است )

جهت دیدن صفحات قبل از ریبون View وارد شده و می توانید صفحات را در حالت های مختلف ببینید.

فصل پنجم ورد

در قسمت اول Document views که نماهای مختلف صفحه می باشد و در قسمت Show قابلیت های نمایشی و در قسمت Zoom اندازه نمای صفحه را قبل از چاپ و فقط جهت دیدن می توان اشاره کرد.

برای چاپ کردن سند از ریبون File گزینه print یا (p+ctrl) را اجرا کنید پنجره ای به شرح زیر باز می شود :

فصل پنجم ورد

۱) Copies : تعداد نسخه هایی از صفحات که می خواهید چاپ کنید.

۲) Print :چاپگر مورد نظر را در قسمت printer انتخاب کنید (به طور معمول از گزینه Onenote 2010 جهت تصویری کردن صفحات چاپ استفاده کنید )

۳) Settings :تنظیمات برای صفحات چاپی است :

《 Rang Pages : می تواند تمامی صفحات ، یا صفحه ای که در آن قرار دارید ، بخش انتخاب شده متن یا صفحات خاصی از متن باشد.

۴) Print One Slided : در این قسمت تعیین کنید که از چه بخش هایی از سند چاپ می گیرید که می تواند خود سند خصوصیات سند سبک های آن باشد.

۵) Collate : در صورت فعال بودن صفحات به صورت سری چاپ می شود.

۶) Print orations : جهت قرارگیری صفحه در چاپ .

۷) Letter : اندازه کاغذ جهت چاپ.

۸)Normal margins : تنظیم حاشیه ها.

۹) ۱page per sheet : تعداد برگه هایی را که صفحه در آن چاپ شود تعیین کنید.

۱۰) print : کلید چاپ.

نتیجه گیری:

در فصل پنجم ورد سعی شده مفاهیم مهم و انتهایی ورد مطرح شود و آموزش ورد ۲۰۱۳ را بصورت کامل به اتمام برسانیم.


فصل پنجم ورد فصل پنجم ورد فصل پنجم ورد فصل پنجم ورد
فصل اول ورد ۲۰۱۳ فصل دوم ورد ۲۰۱۳ فصل سوم ورد ۲۰۱۳ فصل چهارم ورد ۲۰۱۳

263 بازدید