پادکست هفت :تولید یک محتوای حرفه ای

پادکست هفت به تولید یک محتوای حرفه ای می پردازد، و در این فایل صوتی موارد و مراحل مهم تولید محتوای یونیک و حرفه ای بررسی خواهد شد.

پادکست هفت