پادکست شماره پنج:بررسی نام دامنه و اثرات آن در سئو

پادکست شماره پنج

پادکست شماره پنج

در این شماره به بررسی ناگفته های انتخاب نام دامنه و تاثیراتی که نام دامنه بر روی سئو دارد می پردازیم.

به سوالاتی که در ذهن شما هنگام انتخاب نام دامنه شکل می گیرد جواب می دهیم. مانند:

انتخاب نام دامنه و موارد مهم در مورد آن

تاثیر نام دامنه در سئو

در ادامه به عملیاتی که باید بر روی نام دامنه انجام دهید تا سئو بهتری داشته باشید خواهیم پداخت.

به سوالات مهم زیر اشاره و چواب خواهیم داد:

نرخ تبدیل چیست؟

موارد مهم در بالا بردن نرخ تبدیل؟

آیا بالا بردن نرخ تبدیل متاثر از نام دامنه است؟

چرا باید در انتخاب نام دامنه وسواس به خرج بدهیم؟